A MÁZCARA

Branding

Deseño de submarca para Pazo da Pena.

Deséñase un imagotipo dinámico que acentúe o carácter efémero e tradicional da instalación, unha experiencia gastronómica única que homenaxea á personaxe principal do Entroido local.